Bình chọn qua các báo điện tử, cổng thông tin điện tử….

Căn cứ Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh Hải Dương và thực hiện Kế hoạch số 2205/KH-BTC ngày 08/7/2019 của Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh Hải Dương về việc tổ chức xin ý kiến bình chọn của nhân dân về biểu trưng tỉnh Hải Dương...

Thời gian bình chọn: từ ngày 15/07/2019 đến hết ngày 30/07/2019

Xem thêm »

SẮP XẾP THEO THỨ TỰ TĂNG CỦA MÃ SỐ BÌNH CHỌN, ẤN VÀO LOGO ĐỂ XEM THUYẾT MINH Ý TƯỞNG CỦA TÁC GIẢ
 

M 79

M 79

M 89

M 89

M 104

M 104

M 133

M 133

M 171

M 171

 
 
Số lượt đã bình chọn: lượt